PRIVAATSUSPOLIITIKA, ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE ja KÜPSISED

Antud kliendiandmete töötlemise põhimõtted juhinduvad isikuandmete kaitse seadusest ja sätestavad EUROTEK OÜ (edaspidi Koertekeskus) lemmikloomakaupluse ja e-poe (aadressil www.koertekeskus.ee) külastajate (edaspidi Kliendid) andmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused).

Koertekeskus töötleb Kliendi isikuandmeid, kui Klient on registreerunud e-poe kasutajaks, püsikliendiks või ostab Koertekeskuse kauplusest või e-poest kaupu või teenuseid.

Veebipoe KOERTEKESKUS isikuandmete vastutav töötleja on EUROTEK OÜ (registrikood 10982748) asukohaga Tõnise, Niitvälja, Lääne-Harju vald 76627,

Harjumaa, tel: 53 074 578 ja e-kiri: info@koertekeskus.ee.

Mis on isikuandmed ja milleks Koertekeskus neid kogub

Isikuandmete all mõeldakse teavet, mida saab kasutada üksikisiku tuvastamiseks, temaga kontakti loomiseks või tema asukoha kindlaksmääramiseks üksi või kombineerituna teiste hõlpsalt juurdepääsetavate allikatega.

Isikuandmete kogumise peamine eesmärk on Koertekeskuse teenuste pakkumine meie klientidele. Lisaks kogume isikuandmeid kliendisuhete haldamiseks, lepinguliste kohustuste täitmiseks klientide ees ja turundustegevuste läbiviimiseks.

2. Isikuandmed, mida Koertekeskus töötleb:

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

− kauba kohaletoimetamise aadress;

− pangakonto number;

− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

− klienditoe andmed.

3. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

− Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

− Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks ning soodustuste kohaldamiseks.

− Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

− Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

− Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

− Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

− Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

− Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

− Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

− Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalveasutused, s.h Tarbijakaitseamet.

− Koertekeskus võib avaldada Kliendi andmeid kolmandatele isikutele, kes osutavad Koertkekeskusele teenuseid ja kes täidavad Kliendandmete kaitsele kehtestatud nõudeid. Kolmandateks osapoolteks võivad olla Koertekeskuse partnerid, kelle ülesanneteks on kaupade tellimine, transport ning e-poe ja majandustarkvara teenust osutavad partnerid Roller Äritarkvara OÜ ja ERPLY OÜ.

− Sooritades ostu läbi pangalingi edastatakse teie andmed ka volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le.

5. Turvalisus ja andmetele ligipääs

− Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

− Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

6. Teie nõusolek ja õigused

Registreerudes Koertekeskuse veebilehe kasutajaks või kasutades muul viisil Koertekeskuse teenuseid, s.h ostes kaupa, annate kinnituse, et olete tutvunud meie Privaatsuspoliitikaga ja nõustute sellega. Sellega annate meile õiguse koguda, talletada, süstematiseerida, kasutada ja töödelda antud Privaatsuspoliitikas ettenähtud eesmärkidel kõiki siin nimetatud ja teie poolt selle veebilehe kasutamisel meile edastatavaid isikuandmeid.

Teil on õigus esitada kirjalik päring (e-posti teel), kui soovite teada millistest allikatest ja milliseid teie isikuandmeid on Koertekeskus kogunud, millistel eesmärkidel neid töödeldakse ja millistele andmesaajatele edastatakse. Päringule vastame Eesti õigusaktides ettenähtud korras. Me püüame vastata teie päringule võimalikult kiiresti, üldjuhul 30-ne päeva jooksul pärast teie päringu kättesaamist. Vastus teie päringule saadetakse teie märgitud e-posti aadressile. Vältimaks isikuandmete väärkasutamist palume allkirjastada oma taotlus digitaalselt. Allkirjastamata (tuvastamata) päringuid ei menetleta. Päring oma isikuandmete töötlemise kohta palume saata Koertekeskuse e-posti: info@koertekeskus.ee.

7. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, nõuda enda andmete töötlemistegevuste (välja arvatud säilitamine) peatamist, kui andmeid töödeldakse antud privaatsuspoliitika tingimustest kinni pidamata, esitades meile kirjaliku digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti teel, aadressil info@koertekeskus.ee. Teie kirjaliku taotluse alusel võidakse eemaldada kogu teie isiklik informatsioon, s.h ostuajalugu. Digitaalselt allkirjastamata taotlusi ei menetleta.

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel, e-posti aadressil: info@koertekeskus.ee.

8. Kliendi vastutus

Liitudes meie veebilehega olete te vastutav enda salasõna ja kasutajaandmete konfidentsiaalsuse ja igasuguse tegevuse eest (andmete edastamine tellimuste esitamisel jms) meie veebilehel. Kui meie veebilehel osutatavaid teenuseid kasutab kolmas isik teie liitumisandmeid kasutades loeme, et andmeid edastate ja kasutate teie. Kui olete kaotanud enda liitumisandmed, olete kohustatud viivitamatult meid informeerima telefoni või e-posti teel.

Olete vastutav selle eest, et meile edastatud andmed oleksid täpsed, õiged ja põhjalikud. Kui teie poolt varem edastatud (kontakt)andmed muutuvad, palume sellest informeerida e-posti teel klienditeenindust. Me ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seoses sellega, et olete esitanud ebaõiged või ebapiisavad andmed või kui te ei ole meid informeerinud andmete muutumisest.

Meie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja je edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed ainult volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

9. Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

10. Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem, kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

11. Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

12. Otseturundus

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturunduse teadete (uudiskiri, personaalsed pakkumised) saatmiseks, kui Klient on andnud vastava nõusoleku. Nõusolekuks on koertekeskus.ee uudiskirjaga liitumise taotlus. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega e-posti vahendusel: info@koertekeskus.ee.

13. Mis on küpsised ja milleks me neid kasutame

Küpsised sisaldavad infot, mille veebiserver saadab veebilehitsejale ning mille veebilehitseja salvestab.

Koertekeskuse veebilehe kasutuse analüüsiks kasutame Google Analytics’t ja teisi samalaadseid vahendeid. Need vahendid genereerivad statistilist ja muud informatsiooni veebilehe kasutamise kohta küpsiste abil, mis on salvestatavad külastajate arvutitesse. Veebilehe külastuste kohta kogutud informatsioon on kasutatav aruannete loomiseks veebikasutuse kohta. Seda informatsiooni säilitab Google või muu vastav teenuseosutaja. Küpsiseid kasutame ka sinu kui varasema veebilehe külastaja äratundmiseks.

● Hädavajalikud/kohustuslikud küpsised – need küpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumise ja selle elementide kasutamise võimaldamiseks, näiteks veebilehe turvalistele aladele juurde pääsemiseks. Ilma nende küpsisteta ei ole teie nõutud teenuseid võimalik pakkuda. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet;

● Toimivusküpsised – need küpsised koguvad teavet külastajate veebilehe kasutamise viiside kohta, näiteks milliseid lehti külastajad kõige sagedamini külastavad ning kas veebilehed annavad neile veateateid. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet. Kogu nende kogutav teave on agregaatteave ning sellisena anonüümne. Seda kasutatakse ainult veebilehe töö parandamiseks;

● Funktsionaalsusküpsised – need küpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta teie tehtud valikuid (nagu kasutajanimi, keel või piirkond, kus asute) ning pakkuda selle toel parandatud ja isikupärastatud funktsioone. Näiteks võib veebileht teile näidata kohalikku ilmateadet või liiklusuudiseid, salvestades selleks küpsises andmed piirkonna kohta, kus parasjagu asute. Funktsionaalsusküpsiseid võib kasutada ka selleks, et meelde jätta teksti suuruse, kirjatüübi ja veebilehtede muude kohandatavate elementide muudatusi. Neid võidakse kasutada ka teie palutud teenuste pakkumiseks, nagu video vaatamine või blogipostituse kommenteerimine. Küpsiste kogutav informatsioon võib olla anonüümne ning küpsised ei ole võimelised jälgima teiste veebilehtede lehitsemist;

Rohkem informatsiooni veebilehel kasutatavate küpsiste kohta leiate www.aki.ee/et/kupsised.

Enamik veebilehitsejatest võimaldavad tagasi lükata kõiki küpsiseid, mõned veebilehitsejad võimaldavad tagasi lükata vaid kolmandate isikute küpsiseid. Sõltuvalt teie veebilehitsejast saate seega lükata tagasi osa või kõik küpsised.

Kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega ja/või soovite juba antud nõusolekut tühistada teavitage meid meid sellest e-posti teel: info@koertekeskus.ee.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel: info@koertekeskus.ee.

14. Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel: AGLE OISSAR, tel: 53 074 578 ja e-kiri: info@koertekeskus.ee.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

15. Privaatsuspoliitika muudatused

Meil on õigus igal ajal uuendada või muuta privaatsuspoliitikat. Uuendatud privaatsuspoliitika jõustub alates selle avaldamisest Koertekeskuse veebilehel. Palume teil aegajalt külastada seda lehekülge ja kontrollida, kas meie privaatsuspoliitika on muutunud.

16. Kontaktandmed

Kui Teil tekib küsimusi, mis on seotud Koertekeskuse privaatsuspoliitika tingimustega, palume võtta meiega ühendust:

Eurotek OÜ

Registrikood: 10982748

Asukoha aadress: Kadaka tee 5, Tallinn 10621, Harjumaa

E-post.: info@koertekeskus.ee

Telefon: 53 07457